12 wrz 2013

Władysław Herman, Bolesław Krzywousty - Polska Pierwszych Piastów [cz. VII]

              Po Bolesławie Śmiałym panuje jego brat Władysław Herman (1079 - 1102). Nie ukrywajmy, że był to władca nieudolny, przede wszystkim w ogóle nie przygotowanym do rządów, co było normalne. Zawsze pierworodny syn obejmował koronę, w tym wypadku stało się inaczej. To też spowodowało, iż pierworodna linia Piastów już nie obowiązywała. Władysław Herman był całkowicie uzależniony od palatyna niejakiego Sieciecha, przeciwko któremu występowały również bunty możnowładców. 
           W 1097 roku dochodzi jednak do porozumienia księcia z synami, na mocy którego Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Bolesław Małopolskę, ziemię lubuską i Śląsk, natomiast Władysław Herman zostawił sobie Mazowsze. Jednak taki podział od razu skazany był na niepowodzenie i tak też się stało. Mimo kilku lat pokoju po śmierci ojca, już w 1109 roku dochodzi do interwencji niemieckiej w Polsce, spowodowanej waśniami między braćmi o charakterze terytorialnym. Bitwa była już nieunikniona, ale żadna ze stron: Zbigniew z Cesarzem Henrykiem V czy Bolesław Krzywousty nie chciała ustąpić.
                Henryk V pierwszy wystąpił z żądaniem rocznego trybutu, który to warunek został potraktowany przez Bolesława z nonszalancja, Krzywousty zatem po prostu go ignorował gotując się do nieuniknionej już bitwy. Kulminacyjne bitwy stoczyły się w Głogowie w 1109 roku i na Psim Polu niedaleko Wrocławia. Co ciekawe do dziś nazwa stoczonej bitwy przylgnęła do jednej z dzielnic Wrocławia i jest tak po dziś dzień.
Głogów to bitwa symbol w dziejach państwa polskiego, ponieważ jest to epizod niezwykle dramatyczny dla rycerstwa polskiego. Za cenę wygranej poświęcono życie bliskich. Uprowadzona polska ludność autochtoniczna została przez stronę niemiecką przywiązana i przymocowana do machin oblężniczych. To zmusiło wojów polskich do bezwzględnej obrony miasta za wszelką cenę, cenę bliskich, krewnych, najbliższej rodziny... ale jak widać opłacało się...
                 Po powrocie do kraju starszego Zbigniewa mimo zapewnień Bolesława zostaje oślepiony, a wkrótce umiera. Bolesław pamiętający los Śmiałego, musi odbyć pielgrzymkę pokutną, celem odkupienia win...