13 wrz 2013

Testament Krzywoustego I

        Wspomniany we wcześniejszym poście testament Krzywoustego wprowadził, jak się później okazało niezłe zamieszanie nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również w państwie piastowskim, które uległo znacznemu osłabieniu, rozdrobnieniu i nie było w stanie później pozbierać się z całego kryzysu. W nasze sprawy mieszało się zarówno Cesarstwo, co jak wiadomo, nowością nie było, ale również państwo czeskie, jak się później okaże, którego władca zasiądzie na tronie polskim. Ale zanim do tego dojdziemy skupmy się może bliżej na samym testamencie.
       A, więc w kilku zdaniach... Testament unormował sposób dziedziczenia dzielnic – była to tzw. zasada senioratu oznaczająca ni mniej ni więcej fakt, iż to zawsze najstarszy z rodu dzierżył tzw dzielnicę senioralną, składającą się z Pomorza Zachodniego, Wielkopolskie z Gnieznem, ziemii łęczycko – sieradzkiej i Kalisza, oczywiście oprócz własnych terytoriów. Dzielnica senioralna nie podlegała rozdrobnieniu. Tak więc Władysław Wygnaniec otrzymał Śląsk i dzielnicę senioralną, Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze, Mieszko Stary – Wielkopolskę z Poznaniem, Henryk Sandomierski – ziemię sandomierską, a pogrobowiec Kazimierz Sprawiedliwy ziemię łęczycko – sieradzką.
      I to była cała przyczyna konfliktu między braćmi, którzy dążyli tylko i wyłącznie do uzyskania nadrzędnej pozycji w kraju. Mieszko wraz z Bolesławem sprzymierzyli się przeciwko Wygnańcowi, który musiał zbiec z kraju . Najpierw szukał on pomocy u Konrada III z dynastii Hehensztaufów, co nie przyniosło żadnego echa, później spróbował jeszcze raz, tym razem poprosił Fryderyka I Barbarossę o pomoc w przywróceniu go na należne mu miejsce w kraju. Cesarz widział w tej interwencji korzyści polityczne. Takie działanie dawało możliwość uzależnienia Polski od Cesarstwa, co też się stało. W 1157 Kędzierzawy składa hołd lenny Barbarossie, 2 lata później umiera Wygnaniec... CDN