12 wrz 2013

Polska Pierwszych Piastów... [Część III]

       
       972 r. - bitwa pod Cedynią; najazd margrabiego Hodona na przygraniczne rubieże państwa polskiego. Mieszko i Czcibor dnia 24 czerwca stawili czoło armii niemieckiej w około trzygodzinnej bitwie, której szalę zwycięstwa Polacy przechylili na swoją stronę. Jednak Otton I z dynastii saskiej obarczył winą za całe zajście stronę polską i postawił jej ultimatum. Na dwór cesarski jako zakładnik miał trafić najstarszy syn Mieszka I Bolesław, później zwany Chrobrym.
981 r. - Mieszko I traci Grody Czerwieńskie, stanowiące nieustanny przedmiot sporu z Rusią Kijowską  990 r. - Mieszko I wchodzi w konflikt zbrojny z Bolesławem Czeskim, którego przedmiotem sporu jest śląsk i Małopolska. O dziwo Polaków wspierają Niemcy z regentką Teofano (wdową po Ottonie II, a sprwującą opiekę nad Ottonem III cesarzową). Powód ? Słabnąca pozycja Świętego Cesarstwa Rzymskiego na arenie międzynarodowej i szukanie przyszłych sojuszników, stronników.
        25 maja 992 – śmierć Mieszka I, a tym samym objęcie rządów przez jego syna Bolesława Chrobrego;
996 – przybycie do Polski Św. Wojciecha z misją chrystianizacyjną Prus. Ta rozpoczyna się za rok. Wkrótce Wojciech ginie, Chrobry wykupuje jego ciało, za które wg. legendy miał zapłacić równowartość wagi świętego licząc w sztukach złota. Fakt ten daje możliwość w porozumieniu i pomocy brata zmarłego Radzima- Gaudentego starania się o utworzenie arcybiskupstwa i biskupstw na terenie państwa Polskiego. Tak też się staje... Sylwester II powołuje arcybiskupstwo gnieźnieńskie z Gaudentym na czele. Jeżeli chodzi natomiast o biskupstwa, to powstają one 4, czyli: Kraków, Gniezno, Wrocław i Kołobrzeg.