14 wrz 2013

Kalendarium XIV wiek /Polska

1308 – Łokietek traci Gdański, który zajmują Krzyżacy;tzw podstęp „krzyżacki” Otóż Krzyżacy
zostają wezwani na pomoc przez Łokietka w celu wyzwolenia Pomorza Gdańskiego z rąk
Brandenburczyków. ( przypomnę Bolesław Rogatka odsprzedaje Brandenburczykom ziemie
lubuską przez co znajdujemy się w niemieckich kleszczach, nie mamy dostępu do morza
a nasi ukochanie niemieccy przyjaciele mają drogę do ataku otwartą). Oczywiście Krzyżacy
nam pomagają, ale za cenę Pomorza. Układ sprawiedliwy, nie sądzicie?
1309 - Krzyżacy przenoszą stolicę z Wenecji do Malborka;
1320 - Koronacja Łokietka w Katedrze Wawelskiej; Odtąd Władysław jest pogardliwie
nazywanym „królem krakowskim” , jakoby miał tak duże państwo...
1331 - Bitwa pod Płowcami.
1333- Śmierć Łokietka; początek panowania Kazimierza Wielkiego;
1339 – proces polsko- krzyżacki ( Krzyżacy mają zwrócić Pomorze i zapłacić odszkodowanie;
wyrok sądu papieskiego nie został zrealizowany, pozostał więc na papierze, został napisany\
do szuflady)
1343 - pokój kaliski z Krzyżakami (Polska zrzeka się Pomorza za cenę odzyskania Kujaw i ziemii
dobrzyńskiej.
1364 – powołanie Akademii Krakowskiej...