14 wrz 2013

Dwa motywujące przywileje, ale jak ważne dla losu kraju...

         W roku 1422 i 1430 zostały wydane dwa przywileje, bez których wojna z Zakonem mogłaby się potoczyć bardzo różnie. Przede wszystkim zmotywowały one szlachtę do prężnego i szybkiego uderzenia wroga.
Cóż zrobić, że każdy czegoś chce... Nauczyciele strajkują...Pielęgniarki strajkują...Związkowcy strajkują...
Szlachta? Czego może chcieć? Większych praw... Neminem captivabimus - nikogo nie osądzimy bez wyroku sądowego - przywilej jedliński z 1430 roku; zakaz konfiskaty posiadłości szlacheckich bez rozprawy - przywilej czerwiński z 1422... Te akty prawne odpowiednio zmotywowały szlachtę do zbrojnego stanięcia w szranki z Wielkim Mistrzem Zakonu. Warto wspomnieć, że bitwa pod Grunwaldem należała do jednych z największych bitew średniowiecznej Europy. Wzięło w niej bowiem udział ponad 27 000 rycerzy po stronie polsko- litewskiej i kilkanaście tysięcy po stronie Zakonu...