11 wrz 2013

Polska Pierwszych Piastów... [Część II]

       Drużyna – główna siła zbrojna pozostająca na utrzymaniu władcy. Składała się z najmeników i poddanych. Atutem Mieszka I była również możliwość wykorzystania pospotlitego
ruszenia i chłopów w walce. Zbrojnych opisuje żydowski kupiec pochodzenia hiszpańskiego
Ibrahim ibn. Jakub.

       Chrzest Polski (966r) – przyjęcie chrztu włączyło państwo Polskie w krąg kultury zachodniej i odebrało tym samym Świętemu Cesarstwu Niemieckiemu pretekst do najazdów. Chrześcijaństwo zmieniło także pozycję władcy, a właściwie ją umocniło, podnosząc do rangi bóstwa. Sprzeciwienie się władcy stanowiło więc największe przewinienie. Chrzest przyjęliśmy za sprawą państwa czeskiego, którego to księżniczkę Mieszko poślubił. Z Dobrawą mięli Bolesława, nazwanego przez potomnych Chrobrym. Kolejny ślub z Odą dał księciu trzech synów – Świętopełka, Lamberta
i Mieszka.

       Dagome iudex -  dokument sporządzony u schyłku panowania Mieszka I, będący swoistym konkordatem, czyli umową między państwem piastowskim, a Stolicą Apostolską, którą reprezentował Jan XII. Nazwa tego dokumentu pochodzi prawdopodobnie od drugiego imienia
Mieszka I. Określa on kształt granic, a także powinności na rzecz Papiestwa, czyli płacenie podatku
tzw. Świętopietrza. Stolica Apostolska z kolei brała państwo piastowskie w Patrimonium sancti Petri czyli tak jakby w opiekę. To postanowienie zrealizowano na podstawie bulli papieskiej.