13 wrz 2013

Testament Krzywoustego II

     Jawnym złamaniem zasady senioratu było przejęcie władzy przez najmłodszego Kazimierza Sprawiedliwego, podczas gdy Mieszko Stary i Henryk Sandomierski jeszcze żyli. Sprawiedliwy przejął inicjatywę ponieważ przysposobił sobie duchowieństwo pierwszym w historii polski przywilejem. Był to przywilej łęczycki z 1180 roku. Niedoszły władca zniósł wtedy tzw „prawo łupu” czyli ius spolii, za pomocą którego można było przejmować majątek po zmarłych duchownych, a także prawo podwodów czy goszczenia władcy. Reformy te spotkały się z pozytywną reakcją obecnego papieża Aleksandra III , który aprobował więc rządy Kazimierza...