12 wrz 2013

Polska Pierwszych Piastów... [Część V]

Szczerbiec- koronacyjny miecz Polski, z którym wiąże się pewna legenda; Bolesław Chrobry wyszczerbił swój miecz o Złotą Bramę podczas kampanii kijowskiej; W rzeczywistości jednak tak nie było...
1025 – koronacja Bolesława Chrobrego.
1025- 1034 – panowanie Mieszka II
Rok 1031 to polityczny upadek Mieszka II; koalicja Bezpryma i Otto przeciwstawiła się władcy, co spowodowało najazd Niemiec i Rusi. Mieszko II uciekł do Czech,a władzę objął Bezprym.
1033 – powrót Mieszka II do kraju, ukorzenie się przed Cesarzem Konradem II z dynastii frankońsko- salickiej. Mieszko II jako wasal musiał przystać na warunki Konrada.
1037 – wybuch anarchii w kraju ; powstanie ludowe;
1038 - najazd czeski Brzetysława I na Polskę, złupienie Gniezna i zabranie relikwii św. Wojciecha.
Polska została zaatakowana jednocześnie przez Pomorzan i Prusów.
1039 -1054 – Kazimierz Odnowiciel realizuje proces zjednoczenia ziem polskich, w których obręb
zatem wchodziły Małopolska, Wielkopolska, Mazowsze i Śląsk.
1034 – 1058 – panowanie Kazimierza Odnowiciela; głos poparcia otrzymał on od cesarza Konrada
II z dynastii frankońsko- salickiej. Władca Świętego Cesarstwa Rzymskiego udzielił
nam militarnego wsparcia. Warto pamiętać, że Kazimierz otrzymał swój przydomek
zasłużenie, gdyż zjednoczył on ziemie polskie po anarchii z roku 1037 i przeniósł stolicę Państwa Polskiego z dotychczasowego, a zniszczonego najazdem czeskiego
władcy Brzetysława I, Gniezna do Krakowa.