11 wrz 2013

Polska Pierwszych Piastów... [Część I]

Polska Pierwszych Piastów – najważniejsze informacje, pojęcia, zagadnienia...

       Polanie ( nazwa pochodzi od słowa „pole”; podobnie jak Szampania – od franc. „champ” - pole czy od wł. słowa campo pochodzi nazwa krainy Kampanii) – dwa wczesnośredniowieczne plemiona zamieszkujące dorzecze Warty i środkowy Dniepr. Tereny ówczesnej Polski zamieszkiwały różne plemiona t. j. Dziadoszanie, Opolanie, Wolinianie itd, jednakże właśnie Polanom udało się stworzyć mocny organizm państwowy z książęcą głową Mieszka I na czele.
Zapewne organizm ten nie utworzył się sam z siebie, ponieważ prawdopodobnie proces krzepnięcia
tego organizmu państwowego musiał trwać już dużo wcześniej. Kierując się wskazówką Gala Anonima, że poprzednikami Mieszka I byli: Ziemowit, Leszek, Ziemomysł i Piast, może to właśnie oni stworzyli podwaliny pod struktury państwa Mieszka...

       „Geografem Bawarskim” zwykło się nazywać dokument zawierający niezwykle cenne informacje o plemionach zamieszkujących dzisiejsze ziemie Polski oraz o liczbie grodów przez nie zamieszkiwanych. Wśród najbardziej znanych należy tu wymienić: Łęczycę, Kalisz, Gniezno,
Niemczę, Poznań, Kruszwicę, Głogów, Wrocław czy Poznań. Istotnym jest również fakt, iż
państwo Mieszka I powierzchniowo było bliskie współczesnej Polsce.

       Począwszy od 963 r. , kiedy to Mieszko wstępuje na scenę dziejową, musi płacić trybut Cesarzowi Ottonowi I ( pochodził on z dynastii saskiej, którą w 919 roku rozpoczął Henryk Ptasznik). Jest to z kolei spowodowane faktem najechania na państwo Polskie grafa Wichmana.

Mieszko po dwóch porażkach musi uznać wyższość Cesarstwa jednak nie za cenę stosunku wasalnego, ponieważ zostaje jakby przyjacielem Ottona I i zyskuje tym samym jego wsparcie przed obcymi najazdami.