12 sty 2015

Lange - film produkcji stowarzyszenia Historia Koluszek

Historia Koluszek

Film prezentuje życie społeczności małej wioski - Sabinowa. Jej wojenne problemy i wydarzenia na zawsze zmieniły świadomość lokalnej społeczności. Podjęliśmy próbę dotarcia do najstarszych mieszkańców rejonu wsi Sabinów. Ze wspomnień świadków historii wyłania się obraz pewnego Niemca o nazwisku Lange.
 
 

O stowarzyszeniu


Szanowny Czytelniku,


Jeśli chciałbyś zamieścić swoje zbiory, wspomnienia, bądź artykuł, albo po prostu skontaktować się z nami pisz na: kontakt@historiakoluszek.pl
Portal historiakoluszek.pl założyliśmy 1 sierpnia 2012 roku, gdyż nie było wcześniej skutecznie działającego Internetowego Muzeum Koluszek, gdzie każdy mógłby zamieścić swoje zbiory i wspomnienia. Nasza mała ojczyzna ma bogatą i zawiłą historię, której szczegóły pragniemy odkrywać i udostępniać mieszkańcom. W tym celu właśnie powstała ta strona, aby każdy Koluszkowianin mógł zaczerpnąć informacji i ciekawostek o naszej gminie i okolicach, a także mógł się podzielić swoimi zbiorami. 

Jesteśmy zapaleńcami historii, na codzienny świat patrzymy właśnie przez jej pryzmat. Kultywujemy staropolskie tradycje i obrzędy, dbając o skansen ludowy we wsi Ciosny, uczestnicząc w świętach narodowych i kościelnych w strojach z minionych epok. Staramy się, aby wartości patriotyczne nie zaginęły, w tym celu od 2011 roku organizujemy stoisko historyczno - rekonstrukcyjne podczas każdych Dni Koluszek. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Koluszki. Dnia 28 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Koluszkach wyraziła zgodę na używanie herbu Koluszek przez nasz portal.