13 wrz 2014

Klucz do szkolenia BHP dla UŁ


PA71

Żeby uzyskać dostęp do kursu BHP należy wpisać klucz, który otrzymamy w Dziekanacie UŁ. Jednak dla wszystkich, którzy są studentami UŁ na WPiA postanowiłem ułatwić sprawę przekazując klucz dostępu: PA71

Informacje ogólne

Szkolenie BHP na Uniwersytecie Łódzkim obywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie studenci powinni zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami,  podzielonymi na moduły. Każdy moduł składa się z materiałów do nauki oraz z Quizu - czyli testu, który można wykonać wielokrotnie, by samodzielnie sprawdzić, czy poznało się już określone zagadnienia. Quiz ten nie podlega ocenie i jest dostępny dopiero po zalogowaniu na platformę (od 1 września).
Dostęp do materiałów jest otwarty przez cały rok bez żadnych ograniczeń czasowych i bez konieczności logowania się.

W drugim etapie (zaliczenie) studenci przystępują do testu końcowego sprawdzającego zdobytą wiedzę i będącego podstawą do zaliczenia szkolenia BHP. Terminy rozwiązania testu końcowego - dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym - do 30.11 każdego roku, dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim - do 30.04 każdego roku, chyba że Dziekanat zdecyduje inaczej. Dostęp do testu końcowego odbywa się po zalogowaniu na platformę. Więcej informacji dot. logowania oraz zaliczenia można znaleźć poniżej - w bloku Zaliczenie. 

Zaliczenie

Po zapoznaniu się z umieszczonymi powyżej materiałami należy przejść do rozwiązania testu zaliczeniowego (końcowego). W tym celu należy:

1. Kliknąć na umieszczonej poniżej liście w swój Wydział.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Wydział Chemii,
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
Wydział Filologiczny,
Wydział Filozoficzno-Historyczny,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Wydział Matematyki i Informatyki,
Wydział Nauk Geograficznych,
Wydział Nauk o Wychowaniu,
Wydział Prawa i Administracji,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
Wydział Zarządzania,
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
   Zostaniesz przełączony/a do kursu z testem zaliczeniowym i poproszony/a o zalogowanie się. Nazwa użytkownika i hasło takie same jak do systemu USOSweb (warunkiem udanego logowania jest posiadanie aktywnego konta w systemie USOSweb).

2. Wpisać klucz dostępu do kursu. (PA71)

Klucz dostępu możesz uzyskać w swoim Dziekanacie (Klucz jest inny dla każdego z Wydziałów).

3. Rozwiązać test zaliczeniowy.

Czas przewidziany na wykonanie testu wynosi 30 minut. Do testu można podejść maksymalnie cztery razy. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. O zaliczeniu decyduje najwyższy uzyskany wynik. Wyniki testu będzie można sprawdzić na platformie, w obszarze kursu, w zakładce "Ocena".

1 komentarz:

  1. Szkolenia z zakresu m.in.: BHP, VCA lub SCC? Ja skorzystałem z usług QES, polecam.

    OdpowiedzUsuń